Historia harcerstwa w Polkowicach

Początek

Polskie organizacje młodzieżowe, w tym również struktury harcerskie, zaczęły działać na Dolnym Śląsku niedługo po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku. Chorągiew Związku Harcerstwa Polskiego z tymczasową siedzibą w Jeleniej Górze została utworzona 25 października 1945 roku. Komendant tej jednostki harcerskiej na początku listopada tegoż roku powołał do życia Hufiec ZHP w Głogowie, który pod swoją działalnością miał m. in. obejmować Polkowice. 

harcerski_start_1988_89.png
NAL85.png

W Polkowicach

Na początku marca 1950 roku w Szkole Podstawowej w Polkowicach utworzono dwie drużyny harcerskie, męską im. Jarosława Dąbrowskiego i żeńską im. Hanki Sawickiej. Drużynowym pierwszej został J. Kolasiński, a drugą opiekowała się drużynowa Katarzyna Górka. W kwietniu tegoż roku powstały dwie następne jednostki. Żeńską drużynę im. Marii Konopnickiej przydzielono drużynowej Annie Kobryń, a zuchową "Marynarze" drużynowej Helenie Łoś. 

Hufiec Polkowice

W wyniku nowego podziału terytorialnego kraju w czerwcu 1975 roku powstała Legnicka Chorągiew ZHP z siedzibą w Legnicy. Miejsko- Gminny Związek Drużyn Harcerskich w Polkowicach został podzielony na dwa Hufce. Hufiec Miejski ZHP liczył 1128 zuchów i harcerzy oraz 35 instruktorów. Natomiast Hufiec Gminny ZHP skupiał 900 zuchów i harcerzy oraz 35 instruktorów. W 1987 raku Chorągiew Legnicka nadała Hufcowi Miejskiemu ZHP w Polkowicach imię Pierwszej Dywizji Ludowego Wojska Polskiego a władze miasta na tę okoliczność ufundowały sztandar.

Komendantką Hufca ZHP w gminie Polkowice od 1975 do 1976 r. była Władysława Leszczyńska, a od 1977 roku funkcję tę sprawowała Maria Słowińska. W dniu 28 kwietnia 1982 roku nastąpiło jego rozwiązanie. Od tego czasu wszystkie jednostki harcerskie działające na terenie miasta i gminy podlegały jednemu Hufcowi ZHP w Polkowicach. 

Fragmenty książki "Historia Polkowic" Wojciecha Machnickiego, Polkowice 1998
strazacy.png
krag.png

Komendanci Hufca ZHP Polkowice

Kartka z pamiętnika