Arkadiusz_Wydro_ZHP_201808076859.jpg
Fot. Arkadiusz Wydro
ZHP_background.png

Historia harcerstwa w Polkowicach

W wyniku nowego podziału terytorialnego kraju w czerwcu 1975 roku powstała Legnicka Chorągiew ZHP z siedzibą w Legnicy. Miejsko- Gminny Związek Drużyn Harcerskich w Polkowicach został podzielony na dwa Hufce. Hufiec Miejski ZHP liczył 1128 zuchów i harcerzy oraz 35 instruktorów. Natomiast Hufiec Gminny ZHP skupiał 900 zuchów i harcerzy oraz 35 instruktorów. W 1987 raku Chorągiew Legnicka nadała Hufcowi Miejskiemu ZHP w Polkowicach imię Pierwszej Dywizji Ludowego Wojska Polskiego a władze miasta na tę okoliczność ufundowały sztandar.

Komendantką Hufca ZHP w gminie Polkowice od 1975 do 1976 r. była Władysława Leszczyńska, a od 1977 roku funkcję tę sprawowała Maria Słowińska. W dniu 28 kwietnia 1982 roku nastąpiło jego rozwiązanie. Od tego czasu wszystkie jednostki harcerskie działające na terenie miasta i gminy podlegały jednemu Hufcowi ZHP w Polkowicach. 

Czytaj dalej

ZHP_background.png

Aktualności

ZHP_background.png

Czym jest Harcerstwo?

Wspierają Nas

1/3